Tegenexpertise Antwerpen is een informatieve website die je helpt bij stormschade, waterschade, brandschade …. Nadat je de verzekeraar alle informatie bezorgd hebt, stelt die een expert aan. Die komt bij jou thuis de schade vaststellen. Op basis van zijn rapport berekent je verzekeraar vervolgens de schadevergoeding.

Vind je het bedrag te laag, dan kan je een tegenexpertise aanvragen. Die tegenexpert kan om het even welke vakman zijn die je onderbouwd advies kan verlenen. Je kan een tegenexpert aanstellen in overleg met je verzekeraar.

Tegenexpertise Antwerpen raadplegen

Is er onenigheid over de conclusies van de tegenexpert? Dan kunnen beide experten een derde expert aanwijzen. De drie beslissen dan bij meerderheid van stemmen over de conclusies in het dossier. De kosten voor bijkomende expertises worden door de verzekeraar voorgeschoten en moeten uiteindelijk betaald worden door wie in het ongelijk wordt gesteld.

TegenExpertise : de Procedure

De KEUZE van een Tegenexpertise Antwerpen of Privé Expert is UW keuze. Het is in Uw belang een onafhankelijke expert aan te stellen. Vaak stellen hulpdiensten of uw makelaar u een Tegenexpertise Antwerpen voor, vergewis u ervan dat deze expert onafhankelijk is. Naast de schadegevallen gedekt door brandverzekering kan U ook een Privé Expert aanstellen in het kader van een Burgerlijke Verhaal procedure gedekt door Uw rechstbijstand om de schade op derden te verhalen via een expertise, dit alvorens naar de rechtbank te stappen.

Wat is een privé expert / tegenexpert ?

Uw bent slachtoffer van een schadegeval, de verzekeraar stelt zijn eigen expert aan om de schade te begroten. Hij stelt u een schadevergoeding voor, die U echter te laag lijkt. In dat geval doet u beroep op een Tegenexpertise Antwerpen met een een expert die zelf kiest en aanstelt. Een onafhankelijke expert.

Verzekerde : Weet u … ?

In alle brand en familiale polissen is er wettelijk een voorziening dat U toelaat uw eigen Tegenexpertise Antwerpen of Privé Expert aan te stellen voor het begroten van de schade en te bemiddelen in de schade vergoeding. De kost hiervan wordt volgens baremas bepaald in de algemene voorwarden van uw polis. Deze kost wordt bovenop de schadevergoeding betaald, wat maakt dat het aanstellen van uw tegenexpert gratis is ( zie Tarieven ).

Na een schadegeval : Neem SNEL aktie !

Het is niet noodzakelijk het bezoek af te wachten van de expert van uw verzekeraar. Onmiddellijk na het schadegeval kan u uw eigen gekozen privé expert aanstellen die dadelijk zal beginnen met bewarende maatregelen voor te stellen om verdere schade te voorkomen, beginnen met opstellen van verlieslijsten, .. Dit kan een aanzienlijke tijdswinst opleveren.

Grotere schades cfr. Brandschade : doe altijd beroep op een prive expert of Tegenexpertise Antwerpen, betaald door uw brandverzekering!

Tegenexpertise Antwerpen contacteren Via Telefoon  7 op 7 –  24 u / 24 u

GSM : 0471 55 95 97 – Gratis Nr : 0800 71 400
Mail: info@gillis-expertises.be


Contra-expertise (verzekering)

Contre expertise betekent letterlijk expertise van de tegenpartij, in de verzekeringsindustrie heeft het vooral de betekenis van “tweede mening”” of “second opinion” namens de gedupeerde verzekerde..

Tegenexpertise AntwerpenIn geval van een geclaimde schade op een schadeverzekering heeft de verzekeringsmaatschappij vier mogelijkheden:

de verzekeraar kan, bijvoorbeeld vanwege het ongedekt zijn van de schade of het niet juist betalen van de premie(achterstand), direct de dekking ontzeggen;
ze kan direct tot uitkering overgaan; er vindt alleen bureauwerk plaats;
ze kan een schade-expert vanuit haar eigen bedrijf inschakelen om de schadeafwikkeling te begeleiden;
ze kan een onafhankelijk expert of expertisebureau inschakelen om de schadeafwikkeling te verzorgen.
In al deze gevallen wordt de schade veelal toch vastgesteld door een eigen medewerker of een door de verzekeringsmaatschappij ingeschakelde en betaalde schade-expert van een schadebureau. Deze persoon is getraind in- en ervaren met het schaderegelingsproces en zal namens de schadeverzekeraar de geleden schadeomvang vaststellen. Dit zorgt voor 3 nadelen in het schaderegelingsproces:

Volgens de Wet is het in beginsel de verzekerde die de schadeomvang moet stellen en bewijzen. Dat systeem wordt verlaten;

Gebrek aan equality of arms;
Schijn van partijdigheid.